Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Sosnowcu
na rok szkolny
2018/2019

Uwaga Rodzice! Zakończyło się składanie wniosków w pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli miejskich w Sosnowcu na rok szkolny 2018/2019. Kolejne etapy rekrutacji przedstawia terminarz rekrutacji na dole strony.

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolnych 2018/2019 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 4 maja 2018 r.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie
od dnia 4 maja 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 17.00 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach pierwszego wyboru w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 4 maja 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 17.00.
 
W celu zapisania dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://uzupelniajaca-przedszkola-sosnowiec.nabory.plTERMINARZ REKRUTACJI

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI

1

Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.

01.03.2018 r. godz. 15:00

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 01.03.2018 r. od godz. 15:00
do 12.03.2018 r. do godz. 17:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 01.03.2018 r.
do 12.03.2018 r. do godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19.03.2018 r. godz. 12:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 19.03.2018 r. od godz.12:00
do 26.03.2018 r. do godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

29.03.2018 r. godz. 12:00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 30.03.2018 r.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI

1

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

04.05.2018 r. godz. 12:00

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 04.05.2018 r. od godz. 12:00
do 10.05.2018 r. do godz. 17:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 04.05.2018 r. od godz. 12:00
do 10.05.2018 r. do godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14.05.2018 r. godz. 15:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 14.05.2018 r. od godz. 15:00
do 21.05.2018 r. do godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

23.05.2018 r. godz. 15:00

7

Procedura odwoławcza.

Od 24.05.2018 r.

8

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

25.06.2018 r. godz. 15:00

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.).

- Uchwała Nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja ID: 122; Wersja: 8.110.290.1202 Harmonogram ID: 487;