Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Moje dziecko obecnie chodzi do przedszkola publicznego. Czy muszę brać udział w rekrutacji, aby moje dziecko miało możliwość kontynuowania edukacji przedszkolnej w tej samej placówce?

Odpowiedź:

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają w przedszkolu jedynie Deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola na 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji. W przypadku jeśli kontynuacja dotyczyłaby innej placówki musicie Państwo wziąć udział w rekrutacji, jednocześnie nie składając deklaracji o której powyżej mowa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 2.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.

Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).Pytanie 3.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 4.

Czy w postępowaniu rekrutacyjnym znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń (elektronicznego wypełnienia i/lub dostarczenia w wersji papierowej do placówki) ?

Odpowiedź:

Kolejność zgłoszeń nie będzie miała znaczenia. Przyjęcia do przedszkola będą uzależnione od spełnienia ustalonych kryteriów postępowania rekrutacyjnego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 5.

Podczas wypełniania wniosku komputer się wyłączył w wyniku braku prądu. Czy mój wniosek został skasowany?

Odpowiedź:
Nie. Należy się ponownie zalogować i kontynuować od momentu, w którym zostało to przerwane. Zapisane wcześniej dane są bezpieczne i dostępne dla Państwa po ponownym zalogowaniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 6.


W jaki sposób mogę się dowiedzieć czy moje dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola?

Odpowiedź:
Należy się zalogować do systemu NABO lub udać do placówki pierwszego wyboru.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 7.
Jaka jest różnica pomiędzy zakwalifikowaniem się dziecka do przedszkola a jego przyjęciem do przedszkola? Kiedy dziecko zostaje przyjęte?

Odpowiedź:
Zakwalifikowanie się do przedszkola oznacza, że dla Państwa dziecka jest miejsce w wybranym przedszkolu. Aby dziecko było ostatecznie zapisane, należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola elektronicznie w systemie rekrutacyjnym lub udać się do przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane i złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 8.
Czy wniosek o przyjęcie i inne dokumenty muszę dostarczyć osobiście czy wystarczy złożenie wniosku w przedszkolu?

Odpowiedź:
Wniosek jest składany elektronicznie, tzn. po jego wypełnieniu w systemie wniosek trafia automatycznie do Przedszkola. Jest jednak konieczne wydrukowanie wniosku i jego własnoręczne podpisanie i dostarczenie do przedszkola. Inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć do Przedszkola w formie papierowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 9.

Jak wygląda rekrutacja, w sytuacji, gdy na jedno wolne miejsce ostatecznie jest więcej chętnych z identyczna liczbą punktów? Jak podejmowana jest decyzja?

Odpowiedź:
W takiej sytuacji najbardziej sprawiedliwa metodą jest tak zwana metoda losowa. System na podstawie algorytmu losowego przydziela dzieciom punkty, każdemu dziecku inną wartość. Na tej podstawie odbywa się przydzielenie do listy zakwalifikowanych. Ta metoda wydaje się najbardziej sprawiedliwa i oparta na równych szansach dla każdego dziecka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 10.
Czy można wybrać wyłącznie jedno przedszkole podczas rekrutacji i nie wskazywać 2 kolejnych? Jakie są tego konsekwencje?

Odpowiedź:
Jest to możliwe. Rodzic ma prawo wybrać od jednego do trzech przedszkoli, ze wskazaniem priorytetów. Należy jednak pamiętać, że wybranie wyłącznie jednego przedszkola może spowodować, że jeżeli dziecko nie zakwalifikuje się do tego jednego wybranego przedszkola, nie będzie wówczas miało szans zakwalifikowania się do innych w pierwszym terminie rekrutacyjnym. Będzie mogło jednak uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 11.
Czy mogę zmienić kolejność przedszkoli na liście preferencji. Wybrałam przedszkole A na pierwszym miejscu, a teraz chce aby było na 2 miejscu.

Odpowiedź:
Można to zmienić zanim wniosek zostanie zatwierdzony w przedszkolu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 12.


Czy po wypełnieniu wniosku otrzymam potwierdzenie jego złożenia w systemie?

Odpowiedź:

Tak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 13.

Wprowadziłam wniosek i zakończyłam edycję. Zauważyłam błąd we wniosku. Nie mam już możliwości edytowania wniosku. Czy błąd można skorygować?

Odpowiedź:
Tak. Aby skorygować zauważony błąd wniosek musi zostać odblokowany przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru. Proszę się udać do przedszkola i poprosić dyrektora o przywrócenie wniosku do etapu edycji. Korektę można szybko wprowadzić podczas wizyty w przedszkolu, jeśli dyrektor wyrazi na to zgodę. Poprawiony wniosek należy na nowo wydrukować i podpisać.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 14.
Czy inni rodzice widzą mój wniosek w systemie?

Odpowiedź:
Nie. Wszystkie dane składane przez rodzica, w tym dane dziecka są specjalnie zabezpieczane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane podlegają ścisłej ochronie szyfrowanym połączeniem i ma do nich dostęp wyłącznie rodzic i dyrektor przedszkola.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 15.

Czy mogę złożyć wniosek na komputerze należącym do innej osoby? Nie mam własnego komputera. Czy moje dane pozostaną na tym komputerze?

Odpowiedź:
Wniosek można złożyć na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu. Wszystkie dane zostaną przesłane na bezpieczny serwer zewnętrzny. Do wprowadzonych przez Pana danych będzie miał oprócz pana dostęp wyłącznie dyrektor Przedszkola. Żadne dane nie zostaną zapisane na komputerze stacjonarnym. W dalszej kolejności można śledzić rekrutacje i edytować dane z dowolnego komputera. Dana są zawsze pobierane i przetwarzane na zewnętrznym serwerze.
Rekrutacja ID: 142; Wersja: 24.103.20240718.2146 Harmonogram ID: 760;